قوانین و مقررات1.مالکیت معنوی

کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت مجله عمران رهاب می باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور (مجله عمران رهاب) اجازه کپی کردن، توزیع، نشر مجدد، واگذاری (Download) نمایش، ارسال و انتقال آنها را ندارد.

2.شرایط استفاده از خدمات سایت

به محض پذیرش عضویت شما در سایت مجله عمران رهاب، کلیه ضوابط و مقررات سایت را پذیرفته و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آنها را رعایت کنید.

3.مدت زمان اعتبار لینک دانلود براي مقالات خریداری داده شده

مدت زمان اعتبار لینک دانلود براي مقالات خریداری داده شده معادل 3 روز یا 72 ساعت از زمان واریز وجه می باشد. در صورت واریز وجه و عدم فعال شدن لینک دانلود مراتب را با مدیریت سایت مطرح فرمائید.